เปิดภาพปัจจุบัน ‘ปุ๊ ปิยะมาศ’ วัย 70 ปี หายจากจอเจอตัวอีกทีอยู่วัด

เปิดภาพปัจจุบัน ‘ปุ๊ ปิยะมาศ’ วัย 70 ปี หายจากจอเจอตัวอีกทีอยู่วัด

คร่ำหวอดอยู่ในวงการมาหลายปี สำหรับ นักแสดงรุ่นใหญ่ ปุ๊ ปิยะมาศ ที่ล่าสุดเจ้า ตั ว ไ ด้ ม า เ ปิด ใ  จ ถึง เ  รื่อ ง ราวต่างๆ
ที่ผ่านมาทั้งความรัก สมัยก่อนดาราห้ามมีแฟน เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ? “ก่อนช่วงปี 2520 แต่ก่อนนั้นลงไป
ตอนเราเข้าวงการใหม่ๆ ในยุคนั้นนักแสดง จะมีแฟนไม่ได้ เพราะว่า น ดู เ ข า มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า  เขาเป็นเจ้า
ของนักแสดง ใครจะมาแตะต้องไม่ได้ ฉันรักของฉันอะไรแบบนี้ ถ้ามี แ ฟ น เ มื่ อ ไ หร่ คื  อ ต ก ทัน ที  ไม่ชอบไม่ได้เลย
เ  ข า จ ะ โ ก ร ธ ม า ก ”
แต่น่าเศร้าที่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกัน อยู่ด้วยกันมากี่ปี ? “ก็อยู่กัน 20 ปีได้ ช่วยกันทำงาน สร้าง ชื่ อ เ สี ย ง มา ด้ ว ย กั น
คือสมัยก่อนตอนที่เราทำงานอยู่ด้วยกัน ก็เป็นนางเอกด้วย แล้วเขาก็ เ ป็น  ผู้ อำน  ว ย ก า ร ส ร้ า ง เราสร้างหนังกันเอง หลายๆ
คนจะรู้จัก กำธร ปิยะมาศ กลายเป็นชื่อกับนามสกุลไปเลย แล้วก็ไม่มีใครคิ ด ว่ า เ ร าจ ะ แ ย ก  ทา ง กั  น อยู่ๆ วันหนึ่ง คือมัน
ก็มีปัญหาว่า คือเราไม่โทษใครมันเป็นเรื่องที่อาจจะพลาดกันได้ เขาก็มีครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่ง ก็เลยเลิกกัน
แยกกันอยู่ เวลาไปถ่ายละครก็ต่างคนต่างไป แล้วก็ไม่ได้บอกใครว่าเรามีปัญหากัน หลังจากนั้นก็กลายเป็นที่สงสัย”
แล้วเรามารู้ตอนไหนว่า เขาไปมีครอบครัวใหม่ ? “คือคนเราสองคนอยู่ด้วยกันนานๆ แ ค่ ม อ ง ต า กั น ก็ รู้ แ ล้ ว ว่ า มั นมี  อ ะ ไ รบ้ าง
ที่ผิดปกติไป อันนี้คือเรื่องจริง เพราะว่าอยู่กัน 20 ปี ลักษณะข  อ ง อ าก  าร บ า  งอ  ย่า ง มั น ก็  จะ บ อ ก ไ ด้ เ  อง”

ตอนที่รู้ความจริงเสียใจขนาดไหน ? “ก็เสียใจนะ แต่มันก็แ ล ก ที่ ไ ม่ ถึ ง กั บ โ ว ย ว า ยอ ะ ไ ร ม า ก  ก็โอเค คือตอน
ที่อยู่แล้วยังไม่ตัดสินใจแยกกันมันก็ทรมาน เราก็ทรมานเวลาเขาก้าวออกจากบ้านไป เราก็ใจหาย รู้สึกว่าเขาไม่
ใช่ของของเราอีกแล้ว ทางนู้นเขาก็มีลูกด้วยกัน ลูกก็คอยพ่อ บ้าน นู้ น เ ข า ก็ ค อ ย สา มี  เราถึงไม่โกรธเขามาก
เพราะว่าเราให้ในสิ่งที่เขาอยากจะมีไม่ได้ มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา ก็เลย ตั ด สิ น ใ จ แ ยก  กัน  วันนี้เราอาจจะเจ็บ
กันทุกคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็อาจจะกลับม า เ ป็ น เ พื่ อ น กั น ได้ เวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราอยู่กันอย่างนี้ไม่มีวันที่จะจบด้วยดีแน่ๆ”

สุดท้าย ก็ไม่ได้อยู่กับใคร เพร า ะ เ ข า ก็ เ สี ย ไ ป แล้วตอนนั้นได้ไปดูแลไหม ? “ใช่ค่ะ เป็นมะเร็ง ตอนนั้นก็ไปดูแล
คือเวลาเราจะโกรธใคร เราต้องบอกความดีเขา อันนี้สำคัญ เราอย่ามองแต่ความไม่ดีของเขา ต้องมองความดีเขา
แล้วทุกอย่างมันจะง่าย มันจะจบด้วยดี ก็ไปดูแลเขาจนเขาเสียชีวิตค่ะ เพราะคร อ บ ค รั ว ใ ห ม่  เข  าจ ะ  เด็ ก มาก จะทำอะไร
ไม่ค่อยเป็น เราก็ไปดูแลจัดการ จะรักษายังไงอะไรแบบนี้ แล้วเขาก็สั่งเสียว่า ช่วยดูแลงานศพให้ด้วย เพราะน้องเขายังเด็กมาก เราก็ดูแลจนกระทั่งเผาเสร็จอะไรเรียบร้อย”

dWCqgEq.jpeg
dWCqcha.jpeg
dWCqiXz.jpeg
dWCqKLf.jpeg
dWCqQRR.jpeg
dWCqqMu.jpeg
dWCqU60.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *