เปิดคำพูด ‘ดีเจแมน ‘ เผยประโยคเด็ดลั่นกลางศาลไว้แบบนี้

เปิดคำพูด ‘ดีเจแมน ‘ เผยประโยคเด็ดลั่นกลางศาลไว้แบบนี้

วันนี้ 12 ก.ย. 2566 เมื่อเวลา 13.20 น. “ดีเจแมน พัฒนพล” เดินทางม า ยัง ศ า ล อ า ญ  า ถนน รัชดา
เพื่อมาตามนัดสืบพยานโจทก์ในฐานะพยานคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ข้อหาโดยทุจริต หลอกลวงร่วมกันนำ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่ น่ า เ สี ย ห า ย แ ก่ ป ร ะชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนแ ล ะ ร่ ว ม กั นฉ้ อ โ ก ง ป ร ะ ช า ช น ของนายอภิรักษ์ โกฎธิ และพวกรวม 24 คน

โดยช่วงบ่าย “ดีเจแมน” เดินทางมาถึงห้องสืบพยานที่ 704 ด้วยสีหน้ า ผ่ อ น ค ล า ย ม า ก กว่าเมื่อวาน
และมีท่าทางที่สบาย ๆ ซึ่งเป็นการเบิกตัวในฐ า น ะ พ ย าน  ก่อ  นก ล่ า ว กั บ ศ า ลพูดให้คำสืบพยานโจกท์ว่า
ภรรยาของตนเคยโดนชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่ไม่ได้ร่วมลงทุนไป โดยทุกวันนี้ที่โดนดำเนินคดีก็เพราะ
เพจหนึ่งออกมาแฉ ซึ่งเป็นการเต้าข่าว สร้างความเข้าใจผิด ใ ห้ ค ร อบ ค รั ว ข  องตนเองต่อสังคม
โดยดีเจแมนถามต่อหน้าศาลว่าถ้าหา ก ภ า ย ภ าค  ห น้า ศ า ล ตั ด สิ น ให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์ แล้วใครจะรับผิด
ชอบเวลาชีวิตที่เสียไปตอนนี้ ใครที่ทำผิดก็ขอให้รับผิด คนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้อ อ ก ไ ป ใ ช้ ชี วิ ตสักที
นอกจากนี้ในห้องสืบพยานเดียวกันยังมีคนบันเทิงอย่าง “ปราปต์ ปราปต์ปฎล” ที่เดินทางมาร่วมฟัง
ศาลพิจ า รณ  าสื บ พ ย า น โ จ ก ท์  หลังหนึ่งในผู้ต้องขัง “กู๋กี๋” ภรรยาของต น  โ ด น ขั งใ น ข้ อ ห า เ กี่ ย ว ข้ อ ง
กับคดีForex-3D เช่นกัน ซึ่งทั้งคู่นั่งพูดคุยและมีสีหน้าไม่เคร่งเครียด รวมถึงบางช่วงเวลายังมีรอยยิ้มระหว่างที่สืบพยานเช่นกัน

dW6rEEq.jpeg
dW6rOXz.jpeg
dW6rjY8.jpeg
dW6rlRR.jpeg
dW6ro60.jpeg
dW6rP1Z.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *