เปิดจำนวนเงินที่ ‘กำนันนก’ มอบให้ตำรวจ ไม่ธรรมดา พอรู้ถึงเข้าใจ ทำไมมีแต่คนอยากรับใช้

สังคมต่างก็จับตามอง สำหรับเรื่องราวเกิดเหตุสะเทือนขวัญ นายธนัญชัย หมั่นมาก หรือ หน่อง ลูกน้องกำนันนก ใช้ปืนยิง พ.ต.ต.ศิวกร สายบัว
สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 5 นัด เสียชีวิต และ พ.ต.ท.วศิน พันปี รอง ผกก.2 บก.ทล. บาดเจ็บสาหัส ภายในงานเลี้ยงสำนักงานกำนันนก
พื้นที่ ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม ต่อมา นายหน่อง ได้ถูกวิสามัญ ส่วนกำนันนก ถูกจำคุกในเรือนจำ นั้น หลายคนต่างให้ความสนใจในตัว
“กำนันนก” อยากรู้ว่าเป็นใคร ที่ผ่านมามีการนำเสนอประวัติคร่าวๆ ไปบ้างแล้วแต่ยังไม่มีใครทราบเส้นทางชีวิตก่อนจะมาเป็นกำนัน “เดลินิวส์ออนไลน์”
จึงขอเปิดประวัติอย่างละเอียด สำหรับประวัติ นายประวีณ จันทร์คล้าย เป็นบุตรคนโต นายประโยชน์ จันทร์คล้าย หรือผู้ใหญ่โยชน์ มารดา คือ เจ๊นา

มีพี่น้อง 2 คน คือ กำนันนก และ น้องชื่อ นุ๊ก ซึ่งถูกจับกุมอาวุธปืน วันที่ตำรวจเข้าตรวจค้น เจ๊นา แม่ของกำนันนก เป็นคนพื้นเพดั้งเดิม ที่หมู่ 1 ตาก้อง
โดยในอดีตที่ผ่านมา คุณตา ของกำนันนก เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ตาก้อง ชื่อ “ผู้ใหญ่สนั่น” หลังจากนั้น “ผู้ใหญ่โยชน์” ได้รับช่วงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อต่อมา
“ผู้ใหญ่โยชน์” ลาออกจากตำแหน่ง และได้ให้พี่เมีย ชื่อ เจ๊เข่ง หรือ นางประนอม จันทร์แย้ม รับช่วงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อ จนกระทั่ง กำนันนก มีอายุครบกำหนด
ที่จะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ เจ๊เข่ง ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และให้ กำนันนก เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อ หลังเข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ 1 ปี อดีตกำนัน
ตำบลตาก้องได้เสียชีวิต กำนันนก ได้พยายามหว่านล้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นๆ ให้คัดเลือกตนเป็นกำนันตำบลตาก้อง โดยหลัง กำนันนก ได้ตำแหน่ง กำนัน ก็ได้ตั้ง
เจ๊เข่ง เป็นสารวัตรกำนันตาก้อง ที่ผ่านมา กำนันนก ถูกเลี้ยงดูมาแบบเอาแต่ใจ ตนเองไม่ได้ทำอะไรที่จริงจัง จนกระทั่ ง เ ป็ น ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น แ ล ะ กำ นั น จึ ง เ ริ่ ม ส ร้ า ง ฐ า น อิ ทธิ พ ล ต น เ อ ง ใ น พื้น ที่
แ ล ะ ต่ อ ม า ไ ด้ เข้ าม า ค ลุ ก ค ลี กั บ บ้ า น ใ ห ญ่ น ค ร ป ฐ ม จ น ทำ ใ ห้ ข ย า ย อิ ท ธิ พ ล ม า จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น . ต่ อ มา เ พ จ D r a m a – a d d i c t ไ ด้ เ ผ ย ข้ อ ค ว า ม ว่ า ข้อ มู ล จ า ก โ ห น ก ร ะ แ ส กำ นั นน ก ใ ห้ ทิ ปตำ ร ว จ ห นั กม า ก ใ ห้ ทิ ป ที ล ะห มื่ น ถึง ไ ด้ อ ย า ก รั บ ใช้ กำ นั น เ พ ร า ะ เ งินดี #เงินเท่านั้นที่knockeverything

dW6y5sa.md.webp
dW6yEyq.md.webp
dW6ybTz.md.webp
dW6yjj8.md.webp
dW6ylvR.md.webp

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *