บ้านสวน ‘แพนเค้ก’ ลบภาพจำนางเอก นุ่งผ้าถุงปรนนิบัติสามี แม้แต่งนานยังไร้ทายาท

เรียกได้ว่าเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปไม่นานสำหรับนางเอกสาว แพนเค้ก เขมนิจ และ สารวัตรหมี พ.ต.ท.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 10 ปี
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้าน แพนเค้ก เขมนิจ เปิดชีวิตหลังแต่งงานกับ พี่หมี ถึงเรื่องบนเตียงหลังละเมอจนสามีตกใจ โดยทางด้าน แพนเค้ก เขมนิจ ได้กล่าวว่า ชีวิตหลังแต่งงาน
ดีราบรื่นดีค่ะ เป็นแม่ศรีเรือนเต็มตัว เราดูแลกันและกันใส่ใจกัน เป็นแม่บ้านมากขึ้น แต่เรื่อกกับข้าวยังไม่ถึงขั้นนั้น พี่หมีก็บอกว่าเดี๋ยวทำเอง เพราะพี่หมีเขาถนัดเรื่องทำกับข้าว
มากกว่าเรา เขาก็อยากลองทำนู้นทำนี่ให้หลานๆทานชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากเพราะก่อนแต่งเราดูแลกันมายังไงตอนนี้เราก็ดูแลกันแบบนั้นเสมอต้นเสมอปลาย

แค่อาจจะเป็นทางการมากขึ้น มีครอบครัวเราและครอบครัวเขาที่ต้องใส่ใจกัน บางอย่างก็ตามใจมากขึ้น อ่อนหวานมากขึ้น รับฟังกันมากขึ้น เพราะเขาสปอยอยู่แล้ว ดูแลกัน ไม่ห้ามอยู่แล้ว
ค่อนข้างตามใจอยู่แล้ว แต่ก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งอของเราและของเขา มีอะไรก็คุยกัน เราไม่อยากเสียเวล า ที่ ต้ อ ง ม าท ะ เ ล า ะ กั น ล่ า สุ ด ท า ง ด้ าน แ พ น เ ค้ ก เ ข ม นิ จ
เ ป็ น แ ม่ ศ รี เรื อ น เ ต็ ม ตั ว โด ย ทา ง ด้ า น แ พ น เค้ก เขมนิจ ได้ออกคลิปวิถีชีวิตหลังแต่งงานเป็นแม่บ้านเต็มตัว โดยทางด้าน แพนเค้ก เขมนิจ ได้นุ่งผ้าถุงกับเสื้อกล้ามสบายๆมาจัดโต๊ะกินข้าวให้กับสามี สารวัตรหมี

เป็นนางเอกที่หันหน้าเข้าสู่ธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอีกคน สำหรับ แพนเค้ก เขมนิจ ที่เจ้าตัวชวนครอบครัว จามิกรณ์ และแฟนหนุ่ม หมวดหมี ไปเที่ยวที่บ้านสวน จ.สระบุรี งานนี้ทุกคน
ในครอบครัวได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ซึมซับอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ พาน้องหมาที่บ้านไปวิ่งเล่นบนเนื้อที่หลายไร่ นอกจากนี้สาวแพนเค้กยังเผยว่าเตรียมปรับพื้นที่
สำหรับทำสวน ปลูกผัก ลงดอกบัว ใช้ชีวิตตามวิถีเกษตรพอเพียง เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่ากว้างและน่าอยู่มาก

แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 นักแสดงและนางแบบชาวไทย ล่าสุดแพนเค้กแจ้งข่าวว่าตนเองนั้นติดโควิด-19 เส้นทางเริ่มต้นก้าวสู่วงการบันเทิงด้วยการชนะเลิศการประกวด
ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2004 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวที Model of the W or l d 2 0 0 4 ที่ ป ร ะ เ ท ศ จี น โ ด ย ไ ด้ ค ว้ า ร า ง วั ล สุ ดย อ ด น า ง แ บ บ โ ล ก ต่อมาปีพ.ศ. 2548

ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ แพนเค้ก เขมนิจ ได้แก่ พลิกดินสู่ดาว, บ่วงหงส์, เธอกับเขาและรักของเรา เป็นต้น
ก่อนจะหมดสัญญาในปีพ.ศ. 2558 และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง ทรูโฟร์ยู ในปีพ.ศ. 2559 นอกจากผลงานการแสดง แพนเค้ก เขมนิจ ยังมีงานพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้ามากมาย
ครอบครัว แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ชื่อเดิม ชญานิษฐ์ จามิกรณ์ เป็นบุตรสาวของนาย นทีเทพ จามิกรณ์ กับ นางนวลนง จามิกรณ์ มีน้องชายและน้องสาวอีก 2 คน คือ เตชธร จามิกรณ์

(พัตเตอร์) และ อิงกมล จามิกรณ์ (มิกิ) ปัจจุบัน แพนเค้ก เขมนิจ ได้คบหาดูใจกับ พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ หรือ สารวัตรหมี และแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วด้านการศึกษา
แพนเค้ก เขมนิจ จบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนฉัตรวิทยา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งม ห าวิ ท ย า ลั ย เ ก ษต ร ศ า ส ต ร์ ศู นย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า ต รี จ า ก ค ณ ะ มนุ ษ ย ศ า ส ตร์ เ อก ภา ษ า อั ง ก ฤษ ม ห า วิ ท ย าลั ย เ ก ษต ร ศ า สต ร์ บ า งเ ข น ก รุง เ ท พ ม ห าน ค ร ร ะดั บ ป ริ ญญ า โ ท จ าก ค ณ ะ รัฐ ศ า ส ต ร์ ส า ข า รั ฐ ป ร ะ ศา ส น ศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

dWndWAf.md.jpeg
dWnWFMJ.md.jpeg
dWnddLa.md.jpeg
dWnd7kq.md.jpeg
dWndSOz.md.jpeg
dWndYX8.md.jpeg
dWnd4zR.md.jpeg
dWndNx0.md.jpeg
dWndB6u.webp
dWndhWZ.webp
dWndk1I.webp
dWnd3AP.webp
dWnd9et.md.webp
dWndtke.md.webp

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *