ผ่าดวงความรัก ‘ทิม พิธา’ เห็นชัดรักใหม่เป็นใคร แทบไปไม่เป็นหากเปิดตัวคบชัดเจน

เปิดดวงความรัก ทิม พิธา เจอทักระวัง ‘งงงวย’ สับสนภาพลวงตา ถามโอกาสจะได้เป็นนายกฯ มั้ย? ลุ้นช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ถ้าพูดถึงช่วงปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นักการเมืองคนดัง ที่มีกระแสให้เราเห็นอยู่นโซเชียลตลอดเวลา
ไม่ว่าจะช่วงหาเสียงหรือเข้าสภา ล่าสุด ทิม พิธา มาออกรายการ ตีสิบ ของพิธีกรดัง วิทวัจน์ สุนทรวิเนตร์ก่อนเจอเซอร์ไพร์สสุดพิเศษกลางรายการ
กับ อาจารย์คฑา มาบุกถึงสตู เพื่อดูดวงให้แบบสด ๆ แถมอาจารย์ยังเอ่ยปากมาว่า “จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่” และ “จะเป็นหรือไม่เป็น อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณทิม”

โดย อาจารย์คฑา ให้พิธาหยิบไพ่บอกว่าช่วงอายุ 44-52 ดวงชะตาฟ้าเปิดจะมีพลัง จะได้ดั่งที่หวัง ส่วนที่เปิดไพ่ที่มีสาว 3 คน อาจารย์คฑา ทักว่า
จะสับสน งงงวย นิดหน่อยเรื่องหัวใจ ในเรื่องความรัก ต้องระวังนิดหน่อยช่วงกันยา ตุลา พฤศจิกา จะสับสน งงงวย ภาพลวงตาด้วย ทั้งเรื่องการเมือง
เรื่องความรักเลย อย่าไปหลงกล หรือไปอะไร แต่โชคดีมีเซนส์ของตัวเอง กลางปีหน้าขึ้นไปถึงจะเป็นช่วงที่ดวงชะตา ฟ้า เ ปิ ด เ ปิ ด ไ พ่ เรื่ อ ง ค ว า ม รั ก ไ ด้ ไ พ่ พ ร ะ ร า ม เ ดิ น ด ง
อ า จ า ร ย์ ค ฑ า ทำ น า ย ว่ า ทั้ ง เ รื่ อ ง ง า น แ ล ะค ว า มรั ก เ ดิ น ด งไ ป ก่ อ น ต้ อ ง เ ดิ น ไป ก่ อ น ค ว าม รั ก ยั ง ไม่ ล ง ตั วห รื อ ชั ด เจ น ต้ อ ง ร อ ช่ วง ก ล า ง ปี ห น้ า ไ ปแ ล้ ว เ รื่ อ ง สุข ภ า พ ร ะ วั ง เรื่ อ ง ค ว าม ร้ อ น เ ป็ น ไ ข้ แ ล ะ เ รื่ อง ก ล้ า ม เนื้ อ ก ร ะ ดู ก ทิ ม บ อ ก ว่ า ผ่ า ตัด คอ ม า เ มื่ อ 2 ปี ต้ อ ง ส อ ด เข็ ม ไ ป เ จี ย ห ม อ น ร อ ง ก ร ะ ดู ก ไ ม่ ใ ห้ ทั บ เ ส้ น ป ร ะ ส า ท เ ตื อ น ต้ อ ง ร ะ วั ง ช่ว ง พ ฤ ศ จิ ก า ย น นี้ แ ล ะปี 2 5 6 8

ถามว่าจะได้เป็นนายกฯ ไหม อาจารย์คฑา ทำนายไพ่ว่า ต้องรอ เกณฑ์ที่จะสำเร็จได้ อยู่ใรช่วง เมษา-พฤษภา 2565 ถึง พฤษภา-มิถุนา 2568 จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นและมีโอกาสสำคัญ
ตอนนี้กระแสของ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มาแรงสุดๆ มีแฟนคลับคอยติดตามจำนวนมาก ซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ต่างไปแซวอดีตภรรยาอย่าง ต่าย ชุติมา ให้รอเป็นคิวถัดไป บางกลุ่มก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม

ล่ า สุ ด ทิ ม พิ ธ า ลิ้ ม เ จ ริ ญ รั ต น์ ได้ ม า เ ปิ ด ใ จ ใ น ร า ย ก า ร W OODY FM Candidate ซึ่งบางช่วงบางตอนการพูดคุย พิธีกร วู้ดดี้ มิลินทจินดา
ได้ถามถึงเรื่องราวความรัก และบทบาทการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว โดยเจ้าตัวเผยว่า หลายปีที่ผ่านมา แยกทางกับต่าย เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว แต่ตอนนี้ทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ เข้ามาช่วยดูแลลูก?
ถึงแม้ไม่ใช่สามีภรรยากันแล้ว แต่ยังเป็นพ่อแม่ของลูกตลอดไป และตอนนี้ พิพิม 7 ขวบ เริ่มรู้เรื่อง สนุกกับการช่วยพ่อหาเสียงพอสมควร คนอื่นมีแม่ยก แต่ผมมีลูกยก เขาชอบคล้องพวงมาลัยมากเลย”
เล่าให้ฟังไหมว่าตอนนี้พ่อกำลังทำอะไรอยู่?

“ผมว่าเพิ่งจะเริ่มสักอาทิตย์ สองอาทิตย์ที่เขาจะเริ่มเข้าใจมาก ก่อนหน้านั้นจะพูดว่าพ่อไปทำงานนะลูก เดี๋ยวพ่อกลับมา อาบน้ำรอนะแล้วเดี๋ยวเล่านิทานและรีบหลับ พรุ่งนี้ตื่นหกโมงครึ่งอะไรอย่างนี้
เขาจะเข้าใจว่าพ่อต้องไปทำงาน และเขาต้องไปโรงเรียน เพิ่งจะมาอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละที่เขาถามว่าพ่อทำงานอะไรกันแน่”เจอกันทุกคืนไหม?

“เกือบทุกคืน ส่วนใหญ่จะถามว่าวันนี้มีเพื่อนทำอะไรดีๆ ให้พิพิมบ้าง วันนี้มีใครทำให้เสียใจอะไรไหม พอเสร็จแล้วก็จะถามว่าวันนี้อ่านนิทานเรื่องอะไร ซึ่งจะได้คำตอบเดิมๆ กลับมา 40 คืนติดกัน คือ เรื่องแอลซ่าแอนนา เรื่องหนอนผีเสื้อ”

เขา (พิพิม) เคยถามก่อนหน้านี้ไหม ว่าทำไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกัน? “ไม่ถามมาสักเท่าไร แต่ผมเตรียมตัวไว้ว่าเวลาเขาถามจะได้ตอบตรงไปตรงมา แต่ไม่ทำร้ายความรู้สึกเขา (พิพิม)
พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ อาจจะเหมือนกับนิทานที่อ่านให้หนูฟัง และคิดว่าถ้าเราแยกกันอยู่ เราทั้ง 3 คนจะมีความสุขมากกว่าที่เราจะต้องอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่ความผิดของหนูแม้แต่นิดเดียว
และไม่ต้องกังวลว่าหนูยังจะมีทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ที่รักหนู และถ้าอยากเจอทั้งสองคนก็สามารถที่จะทำได้”

เรื่องที่หนักที่สุดในชีวิต? “4 เรื่อง เป็นลมชักตอนอายุ 15 คุณพ่อเสีย ตอนที่จะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว และตอนที่พรรคอนาคตใหม่โดนยุบ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่กลายเป็นกำลังใจ
ก็คือว่าถ้าเกิดต่อไปนี้ อะไรที่มันยากในหนทางทางการเมือง การโดนใส่ร้ายป้ายสี การโดนสาดโคลน ถ้าเราผ่าน 4 ช่วงนี้ของชีวิตมาได้ ก็ผ่านที่เหลือได้”ช่วง 2-3 ปี มีโอกาสออกเดต?

“ไม่มี ไม่มีเวลาเจอใคร ไม่มีชอบใคร ตอนนี้ชีวิตมี 2 เรื่องที่ปล่อยไม่ได้ คือ เรื่องการเมือง และเรื่องลูกสาว แค่ 2 อันนี้ แทบไม่ได้พักผ่อน เพราะฉะนั้น เรื่องกีฬา และเรื่องชีวิตคู่เอาไว้ทีหลัง
แต่ไม่ได้ปิดตัวเอง ไม่ได้คิดโทษความรัก มันก็โทษตัวเอง ยังคิดว่าความรักสวยงามเสมอ ไม่มีใครมาจีบ มีคนเคย DM มาจีบบ้าง แต่เป็นเพื่อนกัน พรรคผมเป็นพรรคที่มีวินัยในเรื่องเกี่ยวกับ
คุกคามทางเพศมาก แค่ก่อให้เกิดความรำคาญทางเพศก็เข้ากรรมการวินัยแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีเรื่องอะไรที่เป็นแบบนี้ มันไม่สะดวกที่จะตอบกลับ ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่บางครั้งอาจจะตอบกลับไม่ได้ ก็ระมัดระวังตัวพอสมควร”.

dWaiD6g.md.jpeg
dWaioRn.md.jpeg
dWaiPWW.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *