‘หนุ่ม กรรชัย’ ถูก ‘แอฟ’ สวนแรงกลางรายการสด

ตัวพ่อ หนุ่ม กรรชัย หยิบเอาประสบการณ์คนต้าวชู้มาเตือนใจหญิง!!อย่างตัวแม่ๆ แอน ทองประสม,
ชมพู่ อารยา, แอฟ ทักษอร และ แพทริเซีย กู๊ด ผ่านทางรายการ 3 แซ่บ ทางช่อง 3

งานนี้ตัวพ่ออย่าง หนุ่ม บอกว่า “จริงๆ ผู้ชายจะหาทางไปเรื่อย เป็นเรื่องธรรมดา ผู้ชาย
ผู้หญิงจะต้องโมโหมากกว่าเวลาคนเรามันมีอะไรซ่อนอยู่ มันก็จะมีอะไรออกมาทางกายภาพ มันเป็นพิรุธอะ ต้องมี”
พ่อพูดแบบนี้ แม่แอฟถึงกับต้องสวนกลับ “แต่ประสบการณ์ก็ทำให้เราเนียนขึ้นใช่ไหมคะ?” ยอมรับมาซะดีๆ จ้าพ่อออออ.
หนุ่ม กรรชัย จากนักแสดงอารมณ์ดีสู่พิธีกรแถวหน้าของเมืองไทย ชาวบ้านหลายคนยกให้เป็นที่พึ่งของพวกเขา

ในชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของ หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย เพราะเขาคือพิธีกรข่าวชื่อดังผู้ผลิตรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ที่โด่งดังและเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านที่มาร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ จนหลายคนขนานนามให้ว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรบอก หนุ่ม กรรชัย ได้เลยเพราะเขาสามารถจัดการช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้

ประวัติของ หนุ่ม กรรชัย เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ นายประกอบ
กำเนิดพลอย กับ นางฉวีวรรณ กำเนิดพลอย แต่ภายหลังคุณพ่อคุณแม่ได้หย่ากัน หนุ่ม กรรชัย จึงได้รับการเลี้ยงดูจาก
ภรรยาใหม่ของคุณพ่อ มีพี่น้องต่างมารดา 3 คน ด้านการศึกษา หนุ่ม กรรชัย เรียนจบจากโรงเรียนเซนต์จอห์น,
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย และในระดับปริญญาตรี เรีย น จบ ส า ข า วิ ช า วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สีย ง แ ล ะ วิ
ท ยุโ ทร ทัศ น์ จ า ก ค ณ ะ สื่อ ส า ร ม ว ล ช น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ แ ห ง

ด้านชีวิตครอบครัว หนุ่ม กรรชัย แต่งงานกับ เมย์ เฟื่องอารมย์ มีทายาทด้วยกันหนึ่งคน น้องมายู เป็นขวัญใจของแฟนคลับ

ในส่วนของเส้นทางบันเทิง หนุ่ม กรรชัย แจ้งเกิดจากการเป็นนายแบบเป็นนักแสดง แสดงละครเรื่องแรกในปี 2534
เรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับ ทางช่อง 3 ตามมาด้วยเรื่องเขยล้นเข่ง, เดือนดับที่สบทา, ฝ้ายแกมแพร, เจ้าจอม
, สี่แยกนี้ อ า ยุ น้ อ ย เ รีย กว่ า มี ผ ลง า นอ อ ก ม า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ทุ ก ปี จ น ใ นปี 2
5 3 9 ห นุ่ ม ก ร ร ชั ย รั บ บ ท เ ป็ น ไ อ้ ว ร ร ณ จ า ก ละ ค ร เ รื่ อ งด า ว เ รื อ ง ต้ อ ง บ อ ก ว่า เรื่ อ ง นี้ เ ข า ก ล า ย เ ป็ น ข วั ญ ใ จ ข อ ง คน ดูไ ป เ ล ย ด้ ว ย ค วา ม ที่เ ป็ น บ ทต ล ก แ ล ะ มี ค าแ ร ก เ ต อ ร์ ฮ า ๆ จ น เ ป็ น ที่ ถู ก ใ จ ข อ ง ค น ดู

จากนั้น หนุ่ม กรรชัย ได้ก้าวเข้าอีกหนุึ่งบทบาทในฐานะพิธีกรเริ่มต้นจาก รายการดาวล้านดวง ของ ไก่ วรายุฑ
และอีกหลายรายการอาทิ เกมล่าทะลุมิติ, ผ่างผ่างโชว์, ชั่วโมงพิศวง, ฮ่าไฮ้ไทยแลนด์, เมืองไทยวาไรตี้,
ฟ้าเมืองไทย และที่สร้างความโดดเด่นในบทบาทของพิธีกรกับรายการ บอก 9 เล่าสิบ ทางช่อง 9 คู่กับ มดดำ คชาภา

ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ได้ตอกย้ำบทบาทการเป็ น พิ ธี ก ร ม า ดเ ข้ ม เ จ า ะ ลึ ก ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น ใ น ร า ย ก า ร
ปา ก โ ป้ ง ท า ง ช่ อ ง 8
ที่ เ จ้ า ตั ว เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต เ รี ย กว่ า โ ด ด เ ด่นเป็นอย่างมากจนกระทั่ง หนุ่ม กรรชัย ได้เข้ามาเป็นครอบครัวข่าว 3
นั่งแท่นเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และได้ผลิตรายการโหนกระแส
ที่มีเรตติ้งสูงสุดในประเภทของรายการข่าวเลยทีเดียว

และบทบาทการเป็นพิธีกรเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ นั้นเองในปี 2564 หนุ่ม กรรชัย ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
จากเวทีนาฏราชครั้งที่ 12 และล่าสุด ปี 2566 หนุ่ม กรรชัย ได้รับรางวัลผู้สื่อข่าวและพิธีกร
จากเวทีThailand Social Awards ครั้งที่ 11

dWvnWe2.md.jpeg
dWv6MPW.md.jpeg
dWvn031.md.jpeg
dWvn7Oy.md.jpeg
dWvnSaD.md.jpeg
dWvnz49.md.jpeg
dWvnhKa.md.jpeg
dWvn4xJ.md.jpeg
dWvnNnb.md.jpeg
dWvnfdf.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *