‘หนิง’ เคลื่อนไหวด่วน หลัง ‘จิน’ ออกมาเปิดเผยความจริง-รู้สึกผิดเรื่องที่ทำ

‘หนิง’ เคลื่อนไหวด่วน หลัง ‘จิน’ ออกมาเปิดเผยความจริง-รู้สึกผิดเรื่องที่ทำ

จิน จรินทร์ ได้ออกมาเปิดใ จ ผ่ า น ร า ย  ก า ร  คนละเป็ก EP.2 จังหวัดตราด ของ พี่ ชา  ย ค นส นิ ท อ ย่ า ง
เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล ดดยในบางช่วงบางตอ น ข อ งร า ย ก า  ร จิ น ได้  เ ผ ย ว่ า เเต่งงานมา 11 ปี รู้สึกว่าเป็น
คนเห็นเเก่ตัว เราไม่ควรมีคนอื่น ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตดูเเลลูกให้ดี เเละเมื่อถูกถามว่า มีโอกาสจะกลับมาคืนดี
กับหนิงไหม? จินได้เผยว่า ขอเป็นพ่อเเละเเม่ที่ดีให้กับลูกดีกว่า อนาคตไม่รู้ เ เ ต่ ต อ น ที่ ห นิ ง เ ลิ ก กั บ จิ น เ ข า ส ว ย ขึ้ น
เราส่องตลอด ถ้าเขาเจ อ ค น ดี ก็ จ บ ต อน นี้ เ เ  ฮ ป ปี้ เ เบ  บนี้

ล่าสุด ( 21 กันยายน ) หนิง ได้ออกมาโพส ต์  ข้ อ ค ว าม ผ่ า น เ ฟ  ซบุ๊ ก ส่ ว  น ตั ว ว่า ข่าวนี้จริงๆหนิงก็พยายามทำ
ทุกอย่างให้สงบลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้ว (แบบที่กระทบคนในครอบครัวให้เบาที่สุด) ไม่คิ ด ว่ า จ ะ เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น
อะไรขึ้นมาอีก จนคุณจินออกมาให้สัมภาษณ์เอง ขออนุญาติตอบตรงนี้เลยนะคะ และกราบข อ โทษพี่ๆสื่อที่ไม่ได้รับสาย
การสัมภาษณ์ทุกครั้งไม่เคยมีคำไหนออกมาจากปากหนิงเลยนะคะว่า “เลิกกัน ” หนิงจะใช้คำว่า “เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูก”
เสมอ และที่สำคัญใช้คำว่า “เลิกแล้วไม่ควรมีคนอื่น” (??!!! ใช่หรอคะ ใช้คำผิดไหม ) ทั้งนี้เหตุผลเป็นเพราะ
ทางจินเองนั้นได้ขอหนิงไว้ว่าไม่ต้องการให้ทางคุณพ่อคุณแม่ของตนทราบเรื่องนี้ เนื่องด้วยเหตุผล!!?????? …….. !!!?????!!!
และสำคัญที่ สุ ด รั ก ษา ใ จ ข อ ง ลู ก ใ ห้ ดี ที่ สุ ด แ บ บ ค่ อ ย เ ป็ น ค่ อ ย ไ ป ค่ ะ

ที่ผ่านมาอึดอัดมาตลอดในการสัมภาษณ์สื่อ ที่หลังๆ ทุกการสัมภาษณ์ ต้องเลี่ยงคำและ ร ะ มั ดร ะ  วัง  ใน ก า ร พู ด
เพื่อไม่ให้กระทบความรู้สึกของใครโดยเฉพาะคนในครอบครัว (ตอบดีก็แค่เสมอตัว และถ้าไม่ดีก็เป็นความผิด )
ทั้งๆที่รู้ว่า #ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย และเป็น #ความจริงที่ประกอบด้ว ย ห ลั ก ฐ า น  ข อ บ คุ ณ คุณ จิ น น ะ ค ะ ที่ อ อ ก ม า
ตอบข้อสงสัยของสังคมและใครอีกหลายๆคนแทนนะคะ แล้วถ้ารู้สึกผิดตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆ ขอความกรุณา
และความเมตตาทำทุกอย่างตามที่รับป า กกั น ไ ว้  ให้  ไ ด้ จ ริ งๆซักนิดนึงค่ะ เพราะนั่นคือ #สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก

dWJnENR.webp 
dWJnqp8.jpeg
dWJnUjz.jpeg
dWJnQ9q.webp
dWJnOU0.jpeg
dWJnl0Z.jpeg
dWJnoZI.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *