หมวดอ๋อ ยังทนไม่ไหวโผล่เมนต์แบบนี้ทันที เบียร์ เดอะวอยซ์

ประโยคเดียวอ่านแล้วใจฟู!
‘หมวดอ๋อ’ ยังทนไม่ไหวโผล่เมนต์ ‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ แบบนี้ทันที

หลังจากที่เจอเรื่องราวน่าตกใจสำหรับ เบียร์เดอะวอยซ์ หรือ”เบียร์ ภัสรนันท์” จนแฮชแท็ก เบียร์เดอะวอยซ์
พุ่งแรงติดเทรนด์อันดับ 1 ของโซเชียล X ข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับหลายคนต่างส่งกำลังใจให้ล้นหลาม และล่าสุดสาวเบียร์ก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรก
โดยเธอโพสต์ภาพวิวและภาพถ่ายตัวเอง ลงอินสตราแกรมส่วนตัว @beerpassaranan พร้อมแคปชั่น เป็นอิโมจิหัวใจสีขาวดวงเดียว
มาสั้นๆไม่มีข้อความใดๆ หลายคนต่างเข้าใจความรู้สึกของเธอ คนบันเทิงและแฟนคลับก็พากันมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมากเลยทีเดียว

แม้กระทั่ง “หมวดอ๋อ” ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า “เปนกำลังใจให้นะคับ… แล้วมันจะผ่านไป..ในไม่ช้า”
เบียร์เดอะวอยซ์ หรือ หรือ เบียร์ ภัสรนันท์ เป็นที่รู้จักมาจากการที่เธอเป็นเน็ตไอดอล ที่มีจดขายคือความน่ารักและสดใส
และมีผลงานอย่างการถ่ายโฆษณา และถ่ายแบบมากมาย รวมไปถึงยังเคยชนะเลิศการประกวด Pocky Stars Contest มาแล้ว

โดยเธอกลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการที่เธอเคยได้เข้าประกวด The Voice Thailand ซีซั่น 3 และสามารถเข้ารอบ Blind Audition ได้นั่นเอง
โดยหลังจากการประกวดเธอก็มีผลงานทางด้านเพลงออกมาเรื่อยๆ รวมไปถึงยังมีพัฒนาการที่ดูโตขึ้นจากสาวน่ารัก
เ ป็ น ส า ว ที่ มี ลุ ค ที่ ส ว ย ม า ก ขึ้ น  ร ว ม ไ ป ถึ ง ยั ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ก า ร ร้ อ ง เ พ ล ง

จึ ง ทำ ใ ห้ เ ธ อ ก ล า ยเป็นที่สนใจและติดตามของแฟนคลับในหลากหลายแนวเลยทีเดียว

ห ลั ง จ า ก  จ บ ร า ย ก า ร   T h e   V o i c e   T h a i l a n d  เบียร์เดอะวอยซ์ ก็ ไ ด้ เ ซ็ น สั ญ ญ า เ ป็ น นั  ก ร้ อ ง ใ น สั ง กั ด จี เ อ็ ม เ อ็ ม   แ ก ร ม มี่
แ ล ะ มี ผ ล ง า น เ พ ล ง อ อ ก ม า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ผ ล ง า น เ พ ล ง ข อ ง เ ธ อ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม จ า ก แ ฟ น เ พ ล ง เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ ธ อ ก ล า ย เ ป็ น ศิ ล ปิ น ที่ มี แ ฟ น เ พ ล ง ติ ด ต า ม เ ป็ น จำ น ว น ม า ก

dWJATia.jpeg
dWJAwMz.jpeg
dWJAKw8.jpeg

dWJAZDR.jpeg
dWJAUYP.jpeg
dWJAxVI.jpeg

dWJA9Yf.jpeg
dWJAcL0.jpeg
dWJAREZ.jpeg
dWJAihu.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *