ไม่ธรรมดา ‘สส.ไชยชนก’ ลูก ‘เนวิน’ รวย161ล้าน ขับเบนลี่

รวยเองหรือได้จากไหนมา
เปิดเซฟ ‘สส.ไชยชนก’ ลูกชาย ‘เนวิน’ 161 ล้านล้นตู้ขับรถหรูเบนลี่

สส.ไชยชนก – เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

กรณี สส.เข้ารับตำแหน่งภายหลังการเลือกตั้ง 2566 จำนวน 91 ราย รายชื่อที่น่าสนใจ นายไชยชนก ชิดชอบ

กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย อายุ 33 ปี ลูกชายนายเนวิน ชิดชอบ อดีตนักการเมืองชื่อดัง

แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 161,625,029 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 50,536,446 บาท

เงินลงทุน 12,987,940 บาท (ลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)) ที่ดิน 7 แปลง 24,108,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 3,632,950 บาท

ยานพาหนะ 7 คัน 14.5 ล้านบาท (มี Bentley Continental GT V8 4.0 1 คัน 8 ล้านบาท, รถจักรยานยนต์ Ducati Multistrada 1200 Enduro 1 คัน 3 แสนบาท)

สิทธิและสัมปทาน 27,409,692 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 26,950,000 บาท มีหนี้สิน 19,934 บาท

เ ป็ น เ งิ น เ บิ ก เ กิ น บั ญ ชี มี ร า ย ไ ด้ ร ว ม ต่ อ ปี โ ด ย ป ร ะ ม า ณ 1.2 ล้านบาท เป็นเงินเดือน มีรายจ่ายรวม 6 แสนบาท

ในส่วนของสิทธิและสัมปทาน นายไชยชนก แจ้งถือกรรมสิทธิ์หนังสือสัญญาโอนหุ้นจำนวน 7 รายการ โดยมี 6 รายการทำสัญญาวันเดียวกันคือ 18 ม.ค. 2566

ได้แก่ บริษัท บี อาร์ เพาเวอร์ จำกัด 7 ล้านบาท ห นั ง สื อ สั ญ ญ า โ อ น หุ้ น บ ริ ษั ท บี อาร์ กรีน จำกัด 707,000 บาท

หนังสือสัญญาโอนหุ้นบริษัท บี.พี.เอ็น.2014 จำกัด 35,000 บาท หนังสือสัญญาโอนหุ้นบริษัท เค2011 สปอร์ต จำกัด 7,350,000 บาท

หนังสือสัญญาโอนหุ้นบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด (เจ้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2 ครั้ง มูลค่า 4,809,000 บาท

และในวันที่ 29 มี.ค. 2566 มีการทำสัญญาโอนหุ้น 1 รายการคือ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด 2,520,000 บาท

ท รั พ ย์ สิ นอื่นที่น่าสนใจ นายไชยชนก แจ้งถือครองนาฬิกา 5 เรือน ยี่ห้อ Patek Philippe Nautilus 5712/A Moon Phase

ได้มาปี 2558 มูลค่า 1.4 ล้านบาท นาฬิกา Patek Philippe Aquanaut Travel Time 5164A-001 ได้มาปี 2558 มูลค่า 1,550,000 บาท

นาฬิกา Richard Mille RM35-03 Automatic Rafael Nadal ได้มา ก.ค. 2565 มูลค่า 8 ล้านบาท นาฬิกา Richard Mille RM65-01 Chronograph Rose Gold

ได้มา ธ.ค. 2565 มูลค่า 10.5 ล้านบาท และนาฬิกา Richard Mille RM61-01 Limited Edition 100 ได้มา ก.ค. 2564 มูลค่า 5.5 ล้านบาท

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWedTyt.md.png
dWed9sP.md.jpeg
dWedw9e.md.jpeg
dWed1jl.md.jpeg
dWedKvk.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *