‘สิงโต เดอะสตาร์’ เรียนจบโทเลื่อนยศขึ้น ก่อนเก็บขยะขายตั้งแต่เด็ก

เรียนจบโทเลื่อนยศขึ้น!
‘สิงโต เดอะสตาร์’ เรืออากาศโท คนเป็นแม่ภูมิใจ ก่อนเก็บขยะขายตั้งแต่เด็ก

กว่าจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย สิงโต สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล หรือ สิงโตเดอะสตาร์ มาเปิดใจผ่านทางรายการ
ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไง เล่าให้ฟังหน่อย: ครอบครัวบกพร่องครับ คือต้องบอกว่าครอบครัวของสิงโตมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา คุณพ่อมีเมียหลายคน เกือบจะเป็น 10 ครับ
วันที่ผมคลอดเขาก็ไม่ได้มาดู แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อก็ขอแยกทางกับคุณแม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อน ระหว่างทางคุณแม่ก็ทราบมาตลอดว่าคุณพ่อมีผู้หญิงอื่น

แต่คุณแม่ก็รับได้เพราะว่าคุณแม่มีลูก อยู่เพื่อลูก แล้วก็ยังมีทะเลาะกันอีก สิงโตเดอะสตาร์ “ผมก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่คนไหนถ้าเกิดมีปัญหากัน ไม่ควรมาทะเลาะตบตีกันให้ลูกเห็นครับ
เหมือนที่ผมได้เห็นและผมได้สัมผัสคือพ่อทำร้ายแม่ตลอดเวลา โดนทุบ โดนตี ตื่นเช้ามาแม่ผมมีบาดแผลของการโดนทำร้ายให้ผมเห็นตลอด ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่ครับ”

หลังจากนั้นอยู่กันยังไง: คุณแม่กับคุณยายก็จะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกิน แล้วคุณแม่ก็ออกไปรับจ้างทำงานเป็นแม่บ้าน ได้วันละ 200 บาทสมัยก่อน
ส่วนเรื่องของการเรียน ผมส่งตัวเองเรียน ผมทำทุกอย่างตั้งแต่เก็บขวดขาย เศษเหล็ก พลาสติก กระดาษ หรืออะไรก็ตามที่ขายได้ผมทำหมด คือคุณยายเขาจะเป็นคนแนะนำผม เขาจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแกร่ง แล้วก็เป็นผู้นำ อดทนครับ

“ตอนแรกๆ เราจะรู้สึกอาย แต่คุณยายบอกว่า ไม่ต้องอายนะลูก งานนี้มันเป็นงานที่สุจริต แล้วได้ช่วยเหลือให้บ้านเมืองเรามีขยะน้อยลง
ได้เงินด้วย เราเลยรู้สึกว่าไม่อายถึงแม้เพื่อนจะดูถูก เราก็ภูมิใจ แล้วเราจะได้เก็บเงินตรงนี้เอาไปซื้อหนังสือ ซื้อสมุด ปากกา ดินสอไปเรียน”
“ผมค่อนข้างโชคดีที่เรียนโรงเรียนเทศบาล ถ้าเกิดใครสอบได้ที่ 1 ของชั้น จะได้ทุนเรียนฟรี แล้วเราก็จะมุ่งมั่นทุกปี ผมไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียว
ผมทำกิจกรรมทุกอย่าง ผมเป็นหัวหน้าห้อง แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ได้รางวัลได้เงินซึ่งเป็นเงินก้อน คือทำกิจกรรมทุกอย่างที่จะสามารถผลักดันตัวเองให้เรียนหนังสือได้”

ทำไมถึงตัดสินใจประกวด The Star ในปีนั้น:  สิงโตเดอะสตาร์ อย่างแรกคือผมอายุแค่ 15-16 ปี ผมยังไม่มีวุฒิจะไปสมัครงานได้ตามบริษัทครับ
แล้วสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราอยากเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเรา อยากจะทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้น
อ ย า ก จ ะ ทำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง ไ ด้ มี โ อ ก า ส ที่ จ ะ ไ ด้ เ รี ย น ห นั ง สื อ   ไ ด้ เ ป็ น นั ก บิ น  ไ ด้ ทำ ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า อ ย า ก จ ะ ทำ   เ ร าก็พยายามฝึกฝนด้วยตัวเองครับ

“ต อ น นั้ น ปี ที่ ผ ม ป ร ะ ก ว ด คื อ ผ  ม อา  ยุ น้ อ ย ที่ สุ ด   แ ล้ ว รุ่ น พี่ ค น อื่ น ๆ   ที่ ม า ป ร ะ ก ว ด ก็ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ห ม ด เ ล ย
เ ร า ต้ อ ง ใ ช้ พ ลั ง ค่ อ  น ข้ า ง เ ย อ ะ   เ พ ร า ะ ว่  า เ ร า ม า ด้ ว ย ตั ว เ อ  ง  ไม่ มี พ่ อ แ ม่ ส นั บ ส นุ น  คื อ คุ ณ แ ม่  เ พิ่ ง จ ะ ม า รู้ ที ห ลั ง ว่ า ผ ม จ ะ ป ร ะ  ก ว ด ค รั บ ”

dd0OHd9.jpeg
dd0OCa2.jpeg
dd0O2bW.jpeg
dd0O641.jpeg

dd0OXPb.jpeg
dd0Oamf.jpeg
dd0Ov3a.jpeg
dd0OVKJ.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *