ชัดเจนแล้ว ‘นนกุล’ ทำแบบนี้กับ ‘แอฟ’ ต่อหน้าคนทั้งงาน

ลืมตัว! โอบเอวต่อหน้าคนทั้งงาน
เปิดวินาที ‘นนกุล’ ดูแล ‘แอฟ’ ไม่ห่างพร้อมทำแบนี้ให้จนคนฟิน

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจคุณพ่อ อนุสสอนน์ ภักดิ์สุขเจริญ ไปแล้วนั้น นางเอกสาว แอฟ ทักษอร

ก็ได้เผยความในใจถึงคุณพ่อผ่านข้อความ พ ร้ อ ม กั บ ค ลิ ป ที่ ใ ส่ เ ค ร ดิ ต ไ ว้ ว่ า เ ป็ น ข อ ง นักแสดงหนุ่ม นนกุล ชานน ทำให้ไว้ด้วย

โดยแอฟระบุ ว่า “…การได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ คือสิ่งที่แอฟภูมิใจ การได้เป็นที่รู้จักในฐานะ ‘แอฟลูกคุณอนุสรณ์’ สถาปนิกสุดเท่

ผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมาย ‘แอฟลูกอาจารย์อนุสรณ์’ อ า จ า ร ย์ ที่ เ ค า ร พ ข อ ง ลู ก ศิ ษ ย์

และสุดท้ายในฐานะ ‘แอฟลูกพ่อสรณ์’ คุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุด เราสนิทกันมาก

ม า ก ที่ สุ ด เ ท่ า ที่ พ่ อ กั บ ลู ก ส า ว จ ะ ส นิ ท กั น ไ ด้ พ่อเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและใจให้ลูกเสมอ

พ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอฟอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอ

แอฟจะจดจำทุกคำสอน ทุกหนังสือที่พ่อให้อ่าน โ ด ย เ ฉ พ า ะ ห นั ง สื อ ป รั ช ญ า ที่ พ่ อ ช อ บ

ตอนเด็กๆ พ่ออ่านให้แอฟฟัง พอโตขึ้นแอฟกลับได้อ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วย

แต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือ 3 เล่มโปรด ที่ พ่ อ เ คี่ ย ว เ ข็ ญ ใ ห้ ลู ก อ่ า น ตั้ ง แ ต่ เ ล็ ก จ น โ ต

คือ โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล, โลกของโซฟี และสุดท้ายคือ เจ้าชายน้อย The Little Prince

ซึ่งแอฟขอยกประโยคหนึ่งที่เรารัก นั่นก็คือ ‘เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจ สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา’

แอฟจะไม่ลืมความรัก ความผูกพัน กอดหอม และช่วงเวลาแห่งความสุขของเรา แอฟขอกราบพ่อด้วยหัวใจ… พ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไป

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

ddTYYh0.md.jpeg
ddTYz5u.md.jpeg
ddTY4VZ.md.jpeg
ddTYBSI.md.jpeg
ddTYfiP.md.jpeg
ddTYhut.md.jpeg
ddTYkIe.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *