วาสนา ‘นุ้ย สุจิรา’ แต่งงาน 10 ปี ได้ทอง 10 บาท

แต่งงาน 10 ปี ได้ทอง 10 บาท
วาสนา ‘นุ้ย สุจิรา’ สามีทั้งรักทั้งหลงเปย์ทองคำ แห่อิจฉาทั้งประเทศ

ครอบรอบแต่งงาน 10 ปีงานนี้ดารา พิธีกรคนสวย นุ้ย สุจิรา ก็ตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลใหม่จาก ‘อรุณพิพัฒน์’
ไปใช้ ‘หลีระพันธ์’ เพื่อเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานให้กับสามีนักธุรกิจ ปอนด์ ชยพล ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายเคยพูดเอาไว้นานมากแล้ว
เท่านั้นไม่พอความน่ารักของคุณสามี ปอนด์ ชยพล ยังมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย และปีนี้ยังได้ให้ทองคำแท่งหนัก 10 บาทแก่ศรีภรรยาอีกด้วย ด้านสาวนุ้ยเผยว่า
ขอวาร์ป!!ไปปีที่100เลยได้มั้ย ของขวัญหรือการลงทุน เอาดีดี #ของขวัญครบรอบ #staycation #letsparty มีการเตรียมสถาที่นะจ๊ะเมื่อเข้าปีที่11

แต่งงานอยู่ด้วยกันมา 10 ปีแล้ว สำหรับคู่รักหวานอย่างนักแสดง-พิธีกรสาว นุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ และแฟนหนุ่มนักธุรกิจ ปอนด์ ชยพล หลีระพันธ์
ซึ่งในโอกาสครบรอบแต่งงาน 10 ปี งานนี้เจ้าตัวก็ได้ให้ของขวัญที่เรียกว่าพิเศษจริงๆ คือยอมเปลี่ยนไปใช้นามสกุล “หลีระพันธ์” ของสามีแล้วจ้า

โดยในอินสตาแกรม @nuisujiraa นุ้ย ได้โพสต์ภาพคู่กับ ปอนด์ รวมถึงภาพครอบครัว และภาพใบเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า
“อ ยู่ กั น ม า   1 0  ปี ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ ใ ห้  งั้ น เ ป ลี่ ย น   “ น า ม ส กุ ล ” ใ ช้ ด้ ว ย ซ ะ เ ล ย เ ป็ น สิ่ ง ที่ คุ ณ เ ค้ า เ ค ย พู ด ไ ว้  ทำ ใ ห้ ล ะ น ะ เ ป ลี่ ย น ใ จ ไ ม่ ไ ด้ ห น า ไ ม่ ไ ด้ ห น า
ท่ า ม ก ล า ง ค อ มเ ม น ต์ จ า ก ค น ใ น ว ง กา  ร บั น เ ทิ ง แ ล ะ แ ฟ น ๆ  ที่ ต่ า ง เ ข้ า ม า แ สด  ง คว า ม ยิ น ดี ม า ก ม า ย  พ ร้ อ ม ทั้ ง อว ย พ  ร ให้  คว า ม รั ก ข อ ง ทั้ ง คู่ ส ด ใ ส แ ล ะ ห ว า น ชื่ น ต ล อ ด ไ ป ด้ ว ย

d0WyOx9.jpeg
d0Wyb6J.jpeg
d0WylWb.jpeg
d0WyDAa.jpeg
d0WyAeq.jpeg
d0WyCaR.jpeg

d0WyXPt.jpeg
d0Wyaee.jpeg
d0Wyv3l.jpeg
d0WyGbk.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *