บ้านสวน ‘พ่ออี๊ด สุประวัติ’ ห่างวงการเสียน้ำตาให้ทั้งประเทศ

คนร้องไห้ เสียน้ำตาให้ทั้งประเทศ
บ้านสวน ‘พ่ออี๊ด สุประวัติ’ ห่างวงการ ใช้ชีวิตสมถะกับภรรยาในวัย 85 ปี

อีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนชืนชอบนั่นคือ พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต ปัจจุบันอายุ 85 ปี เกิด 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2481เป็นนักแสดง และ ผู้กำกับการแสดงเชื้อสายลูกครึ่งไทย-โปรตุเกส ได้รับการยกย่องจากสำนัก

งานคณะกรรมการวั ฒ  น ธ ร ร ม แ ห่  ง ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
ประจำปี พ.ศ. 2553 เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ขุนไมตรีเสน่หา (ไสว ปัทมสูต) กับทองใบ

ปัทมสูต จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนพานิชยการเชตุพน
ได้รับปริญญาคณะมนุษยศาสตร์มหาบัณฑิ ต กิ  ต ติม ศั  ก ดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านชีวิตส่วนตัว

เขาสมรสกับศรีสุดา สุกิจจวนิช มีบุตรทั้งสิ้ น 3 คน คนแรกชื่อก้ามปู  สุ ว  ร ร ณปั ท ม์ (รสวรรณ สุกิจจวนิช)
คนที่สองกุ้งนาง ปัทมสูต (ศรันยา สุกิจจวนิช) และชัชเวทย์ สุกิจจวนิช และบุตรที่เ กิ ด  กั บ นี รนุ ช เมฆใหญ่

น้องสาวของนันทวัน เมฆใหญ่ คือ กษาปณ์ ปัทมสูตและก่อนหน้านี้ พ่ออี๊ด สุประวัติ
ใครเห็นก็ต้องตกใจเพราะรูปร่างซูบผอมลงไปอย่างมาก แตกต่างจากที่เคยเห็นตามงานก่อนหน้านี้

ก็เลยต้องขออนุญาตถามว่าเกิดอะไร ขึ้นหรือเปล่า รูปร่างถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ โดย พ่ออี๊ด ก็ยิ้ม
แล้วก็ตอบว่า ตนทำ IF มาได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วโดยกินข้าว 8 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ไม่กินอะไร

เลย 16 ชั่วโมง ส่งผลให้น้ำหนักหายไปประมาณ 7 กิโล และก่อนหน้านี้ นักแสดงอาวุโส ผู้กำกับ วัย 85 ปี
พ่ออี๊ ด สุประวัติ ปัทมสูต ศิ ล ปิ  น แ ห่ ง ช  าติ สาขาศิลปะการแสดงประจำปี พ.ศ.2553 เข้ารับการผ่าตัดนิ่ว

ในถุงน้ำดี ล่าสุด อ า  ก า ร ป ล อ ด ภั ยดี แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจขอให้พ่อ อี๊ดมีสุขภาพแข็งแรงอย่างมากมาย

พ่อ อี๊ดได้โพสต์ภาพพร้ อ ม เ ขี  ย น ข้ อ ค ว  ามบอกว่า “ก่อนเข้าห้องผ่าตัดที่จับจองมาครึ่งเดือนกว่า เจ้าหน้าที่
และพยาบาลเดินกันตรึม ถ้าไม่แต่งฟอร์มห้องผ่าตัดกันก็ดูเหมือนนักศึกษาเตรียมตัวเข้ า ห้ อ ง เรียน
เตียงเราเข็นลงมาจากห้องพักข้างบนชั่น 11 :38 เพื่อมา เ ข้ า  เ จี๋ ย  น สิ่ ง เ กิ น ที่ นี่ ”

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWxzlYu.md.jpeg
dWxzbX0.md.jpeg
dWxzoRZ.md.jpeg
dWxzDuI.md.jpeg
dWxzs1t.md.jpeg
dWxz2De.md.jpeg
dWxzCLl.md.jpeg
dWxz6kk.md.jpeg
dWxznEv.md.jpeg
dWxzrXE.md.jpeg
dWxzHzN.md.jpeg
dWxzVRV.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *