สภาพล่าสุด ‘แยม ธมลพรรณ์’ หลังถูกยึด 1,000 ล้านหายไปในเรือนจำ

ไร้การเคลื่อนไหว หายไปในเรือนจำ
สภาพล่าสุด ‘แยม ธมลพรรณ์’ หลังถูกยึด 1,000 ล้าน รวยล้นฟ้าคฟหาสน์ยังอยู่ไม่ได้

หลังจากที่เป็นข่าวดังใหญ่โตระดับประเทศที่ แยม ธมลพรรณ์ อายุ 41 ปี อ ดี ต น า ง เ อ ก ล ะ ค ร พื้ น บ้ า น ชื่ อ ดั ง ผู้ต้องหาคดี ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ

ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน,

ส ม ค บ โ ด ย ก า ร ต ก ล ง กั น ตั้ ง แ ต่ ส อ ง ค น ขึ้ น ไ ป เพื่อกระทำผิดความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน

ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 3 ล้านบาท ขอประกันตัวครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวมาแล้ว

เนื่องจากเห็นว่า กรณีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรายใหญ่ และจำนวนเงินน่าเชื่อได้ว่ามาจากการกระทำความผิดมีเป็นจำนวนมาก

หากปล่อยตัวชั่วคราวไป ผู้ต้องหาอาจหลบหนีได้ ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ศ า ล อ า ญ า พิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า ก่อนหน้านี้ศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา พร้อมชี้แจงเหตุผลไว้แล้ว จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง

ทั้งนี้แยม อดีตนักแสดงสาวยังคงต้องถูกควบคุมตัวในทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป ส่วน “อั้ม ภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์” สามีนักธุรกิจ ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีคราวเดียวกันก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเช่นกัน

จากวันนั้นถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวของข่าวคราวนางเอกคนดังอีกเลย ว่าตอนนี้เธอต้องรับชะตากรรมอย่างไร หลังจากที่บ้านหรูและทรัพย์สินถูกยึดไปทั้งหมดแล้ว

และทายาทตัวน้อย ๆ ของเธอต้องตกไปอยู่การความดูแลของใคร อย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแ ล ะ เ ธ อ จ ะ ไ ด้ รั บ โ ท ษ อ ย่ า ง ไ ร ห รื อ จ ะ ส า ม า ร ถ อ อ ก ม า สู้ ค ดี ไ ด้ ห รื อ ไ ม่

เรียกว่าทรัพย์สินของเธอที่ถูกยึดไปนั้นถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะทั้งหมดที่ประมาณการได้หลัก 1,000 ล้านบาทเรียกว่ารวยแค่ไหนก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง ๆ ค่า

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

d70Oa8q.jpeg
d70Ov7z.jpeg
d70OGc8.jpeg
d70OJ2R.jpeg
d70OLF0.jpeg
d70OmTu.jpeg
d70OylZ.jpeg
d70OFvI.jpeg
d70OMBP.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *