อนุทิน พาแกนนำภูมิใจไทย หอบกระเช้าอวยพรวันเกิด บิ๊กป้อม อายุครบ 78 ปี

ขอให้มีความสุขไม่มีที่สิ้นสุด
อนุทินพาแกนนำพรรค หอบกระเช้าอวยพรวันเกิด บิ๊กป้อม อายุครบ 78 ปี

ล่าสุด วันที่ 11 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ยังคงมีนักการเมืองทยอยเข้าอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

อายุครบ 78 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยเวลา 10.00 น. นาย อนุทิน ชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วย
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

และนายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ (ลูกชาย นายเนวิน ชิดชอบ) มาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ประวิตร
พร้อมกับนำแจกันดอกไม้มามอบให้ด้วย ทั้งนี้นาย อนุทิน ชาญวีรกูลเองยิ้มแย้มมีความสุขมาก ก่อนหน้านี้ พล.อ.อ นุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นำโมเดลม้าหมุน 8 ตัว สีฟ้ามรกต แบบไขลาน มี ค ว า ม ห ม า ย ข อ ใ ห้ มี ค ว า ม สุ ข แ บ บ ไ ม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด   แ ล ะ อี ก ค ว า ม ห ม า ย ห นึ่ ง
คือ ชัยชนะ 8 ทิศ แ ล ะ เ ลื่ อ น ห มุ น ตำ แ ห น่ ง  มามอบให้แก่ พล.อ.ประวิตร พร้อมร่วมรับประทานอาหารเช้า และพูดคุย
เป็นการส่วนตัวภายในห้องรับรอง ประมาณ 30 นาที ซึ่งในห้องนั้น มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาอยู่ด้วย

พร้อมเปิดเผยว่า วันนี้เข้ามาอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ประวิตร เท่านั้น จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทาง
กลับและผู้สื่อข่าวได้พยายามขอให้ถ่ายรูปร่วม 3 ป. และได้อวยพรวันเกิด พล.อ.ประวิตร อย่างไรบ้าง แต่พล.อ.ประยุทธ์
ยิ้ม และไม่ตอบ จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามพล.อ.อ นุพงษ์ ที่เดินออกต่อกันมาถึงโมเดลม้าหมุน ที่มอบให้เป็นของขวัญ

สื่อความหมายขอให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุด ใช่หรือไม่ พล.อ.อ นุพงษ์ ได้พยักหน้ารับ สำหรับบรรยากาศที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ
ในวันนี้มีแกนนำพรรคการเมือง และ น า ย ท ห า ร เ ข้ า ม า อ วย พรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพล.อ.ประวิตร ต่อเนื่อง เช่น พล.ต.อ.พัชรวาท
วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนายชัยวุฒิ ธนาขมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายพิชัย เตชะอุบล แกนนำพรรคพลังประชารัฐ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีต สส.พรรคไทยศรีวิไลย์ พล.อ.ธวัชชัย
สมุ ท รส าคร สมาชิก สว. และพล.อ.สนิธชนก สังฆจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 10.00 น. นาย อนุทิน

ช า ญ วี ร กูล หั ว ห น้ าพ ร ร คภูมิใจไทย และน า ย ช า ด า ไ ท ยเศ ร ษ ฐ์ ร อ ง หั ว ห น้ า พ ร ร ค ภู มิ ใ จไ ท ย
จ ะเ ดิ น ท า ง ม า อ ว ย พ ร พ ล เ อ ก ป ร ะ วิ ต ร ด้วย ขณะที่ในเวลา 11.00 น. พรรคพลังประชารัฐและสส.ทั้งหมด
จะมาอวยพรนำโดยพรรคพลังประชารัฐ และ สส. ทั้งหมด จะมาอวยพร นำโดยนายธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป จัดอันดับแซ่บ ลูกดาราขวัญใจคนไทย
MIpSbW.md.jpeg
MIp73g.md.jpeg
MIpYa2.md.jpeg
MIp441.md.jpeg
MIpNxy.md.jpeg
MIpBnD.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *