โซเชียลแห่แชร์ ‘แดงสมุทรสาคร’ เผาหุ่น ‘ทักษิณ’

ฌาปนกิจกลางป่า!
โซเชียลแห่แชร์ ‘แดงสมุทรสาคร’ เผาหุ่น ‘ทักษิณ’ ไหม้ไม่เหลือชิ้นดี

กลุ่มคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ จ.สมุทรสาคร กว่า 50 คน ได้รวมตัวกันที่ทำการกลุ่มในซอยศาลเจ้าอาม้า ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน เพื่อมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการ

โ ด ย มี ก า ร ทำ หุ่ น ฟ า ง ติ ด ใ บ ห น้ า รู ป น า ย ทักษิณ ชินวัตร อีกทั้งยังมีการนำเสื้อแดง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มคนเสื้อแดงในอดีต เช่น ตีนตบ นกหวีด รูปนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาวางกองรวมกัน ก่อนจุดไฟเผา

นายวัชรินทร์ ทิพย์มงคล ตัวแทนคนเสื้อแดงสมุทรสาคร ได้อ่านแถลงการณ์ ของมวลชนคนรักประชาธิปไตย (สมุทรสาคร) ที่มีต่อพรรคเพื่อไทยว่า ตามที่พรรคเพื่อไทยได้ใช้นโยบายหาเสียงว่าเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเสรีก้าวหน้า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะยึดมั่นอยู่กับฟากฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้น ไม่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการขั้วอำนาจเดิม โดยออกแคมเปญว่า “ไล่หนูตีงูเห่า ไม่เอา พรรค 2 ลุงมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล”

บัดนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า พรรคเพื่อไทยได้ตระบัดสัตย์ ยอมกลืนเลือด อ้างว่าประเทศไทยรอไม่ได้ที่จะไม่มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น แท้ที่จริงแล้วต้องการให้คนแดนไกลกลับประเทศ เป็นการทรยศหักหลังต่อเพื่อนร่วมอุดมการณ์ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างน่ารังเกียจ และเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวง เพื่อจะขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนอย่างน่าละอาย
ดังนั้นพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยชาวสมุทรสาคร จึงไม่ต้องเป็นนางแบกให้กับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไป ถือว่าอุดมการณ์ที่พวกเรามีให้กับพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงแล้ว ณ บัดนี้ ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เคยร่วมสู้กันมา เราจะทำการฌาปนกิจไปพร้อมกับพวกนั่งร้านเผด็จการที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้

เ ร า เ อ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย แ ล ะ สิ่ ง ที่ เ ร า เ ค ย ช่ ว ย เ ห ลื อ ม า ตั้ ง แ ต่ ปี 2 5 4 8 เ ป็ น ต้ น ม า สำ ห รั บ พ ร ร ค ไ ท ย รั ก ไ ท ย กั บ พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย ม า ทำ ก า ร เ ผ า เ พื่ อ แ ส ด ง อ อ ก ว่ า จ ะ ไ ม่ เ ป็ น นั่ ง ร้ า น ข อ ง พ ร ร ค นี้ อี ก ต่ อ ไ ป แ ล ะ จ ะ บ อ ก ว่ า “ มี พ ว ก มึ ง ไ ม่ มี พ ว ก กู ” อี ก ต่ อ ไ ป

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dW7gsDn.md.jpeg
dW7gP1S.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *