‘ท่านอ่อง’ เผยอาชีพที่จะทำหลังกลับไทย

งานนี้สามัญชนคนไหนก็ทำกัน!
เปิดอาชีพล่าสุด ‘ท่านอ่อง’ ประกาศชัดพร้อมทำหลังได้กลับเมืองไทย

หลังจากที่ท่านอ่องและท่านอ้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราช วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เผยอาชีพและสิ่งที่ สนใจหากได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้ง

โ ด ย ไ ด้ พู ด คุ ย ถึ ง แ น ว ท า ง กั บ ท า ง ผู้ ใ ห ญ่ ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช ด้ า น ท่ า น อ้ น พี่ ช า ย ห นุ น เ ต็ ม ที่ โ ด ย ว า ส น า น า น่ ว ม นั ก ข่ า ว ชื่ อ ดั ง

ได้โพสต์สิ่งที่สนใจอยากทำหากได้กลับประเทศไทยอีกครั้ง ดังนี้ แรงบันดาลใจ “ท่านอ่อง” สนใจ จะมา เป็น Lecturer ช่วยสอนวิชาการแพทย์หรือ

เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ใ น ด้ า น ที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ ห า ก ไ ด้ ก ลั บ ม า ไ ท ย อี ก พ ร้ อ ม จ ะ ช่ ว ย ร พ . ศิ ริ ร า ช ” ท่ า น อ้ น ” พี่ ช า ย ห นุ น เ ต็ ม ที่ เ ผ ย เ ห ตุ น้ อ ง ช า ย ที่ เ ลื อ ก เ รี ย น ห ม อ

เพราะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงเป็น “ทูลกระหม่อมทวด” และ “สมเด็จทวด” ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดั่งพระราชปณิธานของ “สมเด็จทวด”

ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ 2 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ ที่ 1 ” วันนี้ จึงตั้งใจอย่างสูง ที่จะมากราบถวายราชสักการะ

ทั้งนี้ “ท่านอ่อง” นายแพทย์ จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ณ รพ.ศิริราช ที่ถูกเรียกขานว่า “ชายหมอ” จากผู้ชมในการทำคลิปในยูทูปและในโซเชียลฯ ในเรื่องการแพทย์ สุขภาพ และวันนี้ได้พูดคุยแนวทางการที่จะมาช่วยสอนหรือที่ปรึกษา

สำหรับท่านอ่อง เรียนชั้นมัธยมที่ Trinity Prep School ก่อนเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์ จนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ได้ทำช่อง Youtube ถ่ายทอดเรื่องราวและสาระความรู้เรื่องทางการแพทย์รายการ CMIC ออกอากาศทางช่อง chakriwat vivacharawongse, MD ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 1.75 แสนคน มีวิดีโอรวม 166 รายการ เช่นเดียวกับเฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse (จักรีวัชร วิวัชรวงศ์) ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.9 แสนคน

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

1691904868802.jpeg
F3YvgqlbUAA1Poy.jpeg
w1200-1.jpeg
w1200-2.jpeg
w1200-3.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *