เปิดค่าซ่อม ‘รถโรลส์-รอยซ์’ หลังกระบะซิ่งชนท้าย

โซเชียลแห่ทักรถกระบะต้องขายไต!
เปิดค่าซ่อม ‘รถโรลส์-รอยซ์’ 32 ล้านหลังออนิวมุดท้าย ประกันต้องจ่ายเท่าไหร่

เป็นอีกหนึ่งกระแสที่บนโลกออนไลน์ ยังคงให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง กับข่าวดราม่าวัยรุ่นขับกระบะซิ่งชนท้ายรถหรู รถโรลส์-รอยซ์

ที่มีราคาขายสูงถึง 32 ล้าน โดยเรื่องราวนี้ ทำให้หลายคนพากันวิเคาะห์คาดเดา ใครจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายรถโรลส์-รอยซ์

และประกันจะรับผิดชอบหรือไม่ ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ล่ า สุ ด ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ว่ า เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก สมาคมรถแต่ง ก็ได้ออกมาเปิดค่าซ่อมรถคันดังกล่าว

โ ด ย เ ขี ย น ข้ อ ค ว า ม ร ะ บุ ว่ า ค ว า ม ซ ว ย ข อ ง 1.9 เ ช้ า นี้ คื อ มุ ด ม า ช น ท้ า ย R o l l s R o y c e ป ร ะ กั น ถึ ง กั บ ร้ อ ง ไ ห้

วันนี้ผมจะมาบอกราคาคร่าว ๆ ของชิ้นส่วนรถโรลส์-รอยซ์รุ่นนี้กันครับ

1. ไฟท้ายข้างละ 300,000 บาท

– กรณีแตกหรือเป็นรอยสองข้างก็ 600,000 บาท

2. กันชนหลัง 250,000 บาท

3. ฝากระโปรงหลังพร้อมเซ็นเซอร์ 300,000 บาท

4. ท่อไอเสียหลัง 80,000 บาท

5. คานและอะไหล่ตัวถัง 350,000 บาท

ยังไม่รวมจุกจิก ๆ อีกหลายแสน และค่าทำสีต่างหาก รวมถึงถ้าโช้ครั่ว ซ่อมไม่ได้

เพราะเป็นระบบพิเศษของทางค่าย คู่หลัง 600,000 บาท

ซึ่งราคาทั้งหมดจะเฉลี่ยประมาณ 2,180,000 บาท (ขั้นต่ำ) อย่างไรก็ตาม

โ พ ส ต์ ดั ง ก ล่ า ว ก็ มี ค น แ ช ร์ ต่ อ ก ว่ า 1 ห มื่ น ค รั้ ง พ ร้ อ ม พ า กั น ค อ ม เ ม น ต์ วิ เ ค า ะ ห์ ต า ม อี ก ด้ ว ย….

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWSBNJZ.md.jpeg
dWSBffI.md.jpeg
dWSBh5P.md.jpeg
dWSB9Se.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *