ชัยธวัช เผยมติเอกฉันท์ ก้าวไกล ไม่ยกมือโหวตนายกฯ เพื่อไทย

ชัยธวัช ตุลาธน มติเอกฉันท์ ก้าวไกล ไม่ยกมือโหวตนายกฯ พรรคเพื่อไทย พร้อมเผย 3 เหตุผล⁣

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เมื่อเวลา 16.20 น. ที่อาคารไทยซัมมิท นาย ชัยธวัช ตุลาธน เลขา
ธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากประชุม สส.เสร็จสิ้น ถึงผลการลงมติโหวตเลือก

นายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล⁣ โดย นาย ชัยธวัช ระบุว่า มติของ สส.ของพรรคเป็นเอกฉันท์ ในการไม่
ยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ด้วย 3 เหตุผล ดังนี้⁣ 1. การจัดตั้งรัฐบาล

ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง⁣ 2. การให้ก้าวไกลโหวตเลือกนายกฯ ไม่ ใ ช่ ก า ร ปิ ด ส วิ ต ซ์
สว. แต่เป็นการทำตามเจตนารมย์ของ สว. ในการปิดสวิตซ์ ก้าวไกล⁣ 3. เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจ⁣

ทุกฝ่าย ยกเว้นประชาชน⁣ ทั้งนี้ นาย ชัยธวัช ระบุว่า ยังตอบไม่ได้ว่าจะ ไ ม่ เ ห็ น ช อ บ ห  รื อ ง ด อ อ ก เ สี ย ง
จะหารือกันอีกครั้ง แต่ยืนยันว่าไม่ยกมือเห็นชอบให้อย่างแน่นอน⁣ ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลยืนยันอีกครั้งว่า

การไม่โหวตให้แคนดิเดตน า ย ก รั ฐ ม น ต รี ผ ส ม ข้ า ม ขั้ ว นั้ น   เ ร า ไ ม่ ไ ด้ พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของ
ตัวแคนดิเดตจากพ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย แ ต่ เ ป็ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ บน จุ ด ยืนทางการเมือง และคำสัญญาที่พรรคก้าวไกล

ได้ให้ไว้กับประชาชนคือ “มีเราไม่มีลุง มีลุงไม่มีเรา” ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง ซึ่ ง พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล ไม่สามารถตระบัด
สัตย์ต่อประชาชนได้ ชั ย ธ วั ช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าว โดยก่อนหน้านี้ บนเฟซบุ๊ก Pita Limjaroenrat –
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวนี้ ระบุ เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ของ กกต.
มีมติว่าจะให้ยกคำร้องผมในคดีอาญามาตรา 151 เรื่องการรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังลงสมัคร จากการ

ถือหุ้นไอทีวี โดยคณะกรรมการสืบสวนมีเหตุผลสำคัญว่า บริษัทไอทีวีไม่มีการดำเนินกิจการอยู่และไม่มีรายได้จากการเป็นสื่อ
จึงไม่ถือว่าผมมีความผิด ผมยืนยันอีกครั้งว่า คดีหุ้นไอทีวีของผม เป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการจงใจกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่
เพราะผมถือหุ้นนี้มาตลอดเวลาที่ทำงานการเมือง เป็น ส.ส. มา 4 ปี แต่เพิ่งจะเกิดการร้องเรียนกันขึ้นในเวลาที่ผมเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรี และมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้าการเสนอชื่อผมต่อสภาไม่กี่วัน รวมถึงมีหลักฐานความผิดปกติ
มากมายที่บ่งชี้ว่ามีความพยายมปลุกปั้นให้บริษัทไอทีวีซึ่งเลิกกิจการสื่อไปนานกว่า 10 ปี กลับมาเป็น “หุ้นสื่อ” ให้ได้ มาวันนี้
ที่มีการเปิดเผยมติของคณะกรรมการไต่สวนออกสู่สาธารณะแล้วว่าผมไม่ผิด ทำให้มีประเด็นคำถามที่ผมขอถามไปยัง กกต. ดังนี้
1. คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าว ซึ่งทำคดีมาตรา 151 (คดีอาญา) มีมติก่อนที่ กกต. จะพิจารณาส่งคำร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ ถึงแม้ว่า กกต จะอ้างว่า การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เป็นคนละกระบวนการกับการ
ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่คณะกรรมการสืบสวนฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รวบรวมพยานหลักฐานและเรียกพยานบุคคลมา
สอบข้อเท็จจริง ได้เห็นข้อเท็จจริงว่า ไอทีวีมิได้ประกอบกิจการสื่อและมิได้มีรายได้จากกิจการสื่อมวลชนในขณะที่ผมสมัคร
รับเลือกตั้งแต่อย่างใด แต่กกต. กลับยังยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยละเลยข้อเท็จจริงบางประการที่คณะกรรมการสืบ
สวนและไต่สวนได้หยิบยกมาพิจารณา และละเลยแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวางหลักเรื่องการมีรายได้และที่มาของราย
ได้เป็นเกณฑ์ว่าบริษัทใดเป็นสื่อหรือไม่2. การที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีมติว่า หุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อ นอกจากจะสอด
คล้องกับแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ก็สอดรับกับความเห็นของประชาชนทั่วไปอีกด้วย ดังนั้น การสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่
ทั้งๆ ที่ไอทีวี และอินทัช ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ล้วนแต่มีเอกสารงบการเงินยืนยันว่า ไอทีวีหยุดประกอบกิจการ และไม่มีราย
ได้จากการประกอบกิจการสื่อ ประกอบกับคดีหุ้นสื่อ (นอกจากคดีคุณธนาธร) ของ สส. ปี 2563 ประมาณ 60 คน ศาลก็ไม่ได้
สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด แต่ในคดีผม กลับสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ผมจึงขอให้สังคมพิจารณาว่าการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผม มีความเป็นธรรมหรือไม่

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWSpAlN.md.jpeg
dWSpDTE.md.jpeg
dWSpPvV.md.jpeg
dWSp2BQ.md.jpeg
dWSpCqS.md.jpeg
dWSpu8n.md.jpeg
dWSpn7g.jpeg
dWSprgW.md.jpeg
dWSp822.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *