Search
Close this search box.

ชี้ชะตา พิธา ลุ้น ศาล ธรน. พิจารณาคำร้อง เสนอชื่อโหวตนายกฯ ซ้ำ

ชี้ชะตา พิธา ลุ้น ศาล ธรน. พิจารณาคำร้อง เสนอชื่อโหวตนายกฯ ซ้ำ

ถือเป็นอีกวันที่จะชี้ชะตา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า คณะกรรมการ
ไต่สวน ชงยกคำร้อง พิธา เหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการอยู่-มีรายได้จากสื่อ ในช่วงที่สมัคร สส. แต่ยัง
ต้องลุ้นอนุฯวินิจฉัยสอบเพิ่ม ขณะที่ นาย พิธา เองก็ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งตั้งคำถามว่า “จงใจ

กลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่?” เกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานล่าสุดว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมเพื่อ
พิจารณา กรณี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรร กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการ
เสนอชื่อนาย พิ ธ า ลิ้ ม เ จ ริ ญ รั ต น์ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบใน

รอบที่ 2 เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเ ส น อ ญั ต ติ ซ้ำ อี ก ต าม ข้ อ บั ง คั บ ก า รป ร ะ ชุ ม รั ฐ ส ภ า พ.ศ.2563 ข้อ 41
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 3 วรรคสอง, มาตรา 5 วรรคหนึ่ง, มาตรา 25 วรรคสาม และมาตรา 27 หรือไม่ พร้อมกับมี
คำขอให้ชะลอการโหวตนายกฯ ออกไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย โดยพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุม เมื่อ
วันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่ง ศ า ล รั  ฐ ธ ร ร ม นู ญ เห็นว่า คำ ร้ อ ง นี้ มี ป ร ะ เ ด็ น สำ คั ญ ที่ ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า อย่างรอบคอบ

และมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงให้เลื่อนการพิจารณา
มาเป็นวันที่ 16 ส.ค. เนื่องจากคำร้องดังกล่าว ต้องให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบ

การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป และให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่ 3 (นางปัญญารัตน์
นันทภูษิตานนท์ และคณะ) ทุกรายว่า เป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภาย

ในวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐ
ธรรมนูญในเบื้องต้นวันนี้ คาดว่าจะออกได้ 3 แนวทาง คือ 1.ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง 2.ศาลรัฐธรรมนูญ
รับคำร้อง แต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกฯ 3.ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง และมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อน

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWz0pFu.md.jpeg
dWz0aC0.md.jpeg
dWz0GtZ.md.jpeg
dWz0JlI.md.jpeg
dWz0LGP.md.jpeg
dWz0mft.md.jpeg
dWz0yqe.md.jpeg
dWz0FHl.md.jpeg

Recent Posts

b
ชาวเน็ตตาดีเห็น 'ไบร์ท' เดินจับมือสาวคนนี้ ไม่ใช่ 'เบลล่า'
nok
'นก จริยา' ส่งไม้ต่อ ปลงผม 'จอนนี่' เตรียมอุปสมบท ศึกษาพระธรรม
snapedit_1713711449051
5 ปีไม่ลืม 'สาวจีน' ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผาแต้ม ช่วยชีวิตถูกผัวผลักตกหน้าผา
gal-9331850-20240418032504-42142f3
ว้าวเลย! พระเอกช่อง 3 สร้างคฤหาสน์สุดหรู ส่องเส้นทางความรวย ไม่ธรรมดาจริงๆ
krataersiam8_1713584104188
โอ้โห! นักร้องสาวชื่อดัง โชว์สเต็ปเต้นสุดร้อนแรง พร้อมใส่แฮชแท็กแบบนี้ ทำคนอึ้ง
X