เปิดคำพูด ‘ทิม พิธา’ ฝากคำนี้ถึง ‘อ.ปิยบุตร’

กลิ่นความเจริญเริ่มหาย!
เปิดคำพูด ‘ทิม พิธา’ ฝากคำนี้ถึง ‘อ.ปิยบุตร’ หลังถูกทัวร์ลงสนั่น

พิธา เผย ทุกคนใน ‘ก้าวไกล’ คิดถึง อ.ปิยบุตร วอนด้อมส้ม บริบทการเมืองเช่นนี้

ความสามัคคี-ความอดทนคือสิ่งสำคัญ เ พื่ อ ใ ห้ เ ร า เ ป็ น ฝ่ า ย ค้ า น เข้มแข็ง

23 ก.ย. 2566 – นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์กรณี

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ถู ก ทั ว ร์ ล ง จ น อ อ กม า ป ร ะ ก า ศ ว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอีก

ทิม กล่าวว่า ตนคิดถึงอาจารย์อยู่ตลอด ตั้งแต่ครั้งที่เริ่มตั้งพรรคอนาคตใหม่มาด้วยกัน

จนกระทั่งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรค ตนเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คิดถึงอาจารย์ปิยบุตร

ร ว ม ถึ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พ ร ร ค ที่ถูกตัดสิทธิในช่วงที่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่

เมื่อถามว่า จะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันหรือไม่​ ทิม กล่าวว่า ต น ยั ง เจออาจารย์ปิยบุตรอยู่เรื่อย ๆ

และเพิ่งจะไปรับประทานอาหารด้วยกัน มี ก า ร พู ด คุ ย กั น ต ล อ ด ใ น ก ร อ บ ที่ ก ฎ ห ม า ย อ นุ ญ า ต และเป็นเพื่อนกัน

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีทัวร์ลงที่ นายปิยบุตร จะมีการบอกกล่าวกับแฟนคลับอย่างไรหรือไม่

ทิม กล่าวว่า ตนคิดว่า ค ว า ม ส า มั ค คี คื อ สิ่ ง สำ คั ญ ข อ ง ทุ ก ฝ่ า ย โดยเฉพาะการเมืองบริบทแบบนี้

ขอให้ทุกคนมีความสามัคคี อดทน อดกลั้นในการที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อให้เราเป็นฝ่ายค้านเข้มแข็ง

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWmWCf2.md.jpeg
dWmWu51.md.jpeg
dWmW6Hy.md.jpeg
dWmWrSD.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *